Express Ilustrowany

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 1 year ago
 • Version: 2.1.10
 • Compatibility: 2.3.3 and up
 • Author: Polska Press Grupa
 • Content rating: PEGI 18
 • Package name: cz.newslab.express_pl
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Express Ilustrowany Description

0

Aktualne tematy lokalne, sport, rozrywka i Dziewczyna z Sąsiedztwa w Twoim telefonie za darmo.Aplikacja Express Ilustrowany to najszybszy dostęp do bieżących informacji z Łodzi. Dzięki niej możesz czytać newsy i przeglądać galerie zawsze i wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę.
Najświeższe wiadomości z Twojego regionu dostępne są ZA DARMO. Aplikacja zapewnia Ci szybki dostęp do aktualnych informacji przygotowywanych przez dziennikarzy Expressu Ilustrowanego . Wygodny interfejs zapewnia intuicyjną obsługę i szybkość działania. Niezależnie od miejsca, w którym się znajdziesz, będziesz zawsze na bieżąco.
Express Ilustrowany to najchętniej czytana gazeta w Łodzi, zapewniająca Ci dostęp do aktualnych tematów lokalnych, sportowych i rozrywkowych. Poruszamy problemy bliskie Tobie, nasi dziennikarze są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś, co ma wpływ na życie Twojego regionu. To także reportaże, strefa czytelnika, plebiscyty i dział Dziewczyna z sąsiedztwa.
Dzięki wygodnemu interfejsowi masz szybki dostęp do najważniejszych artykułów dnia, do komentarzy użytkowników, łatwo znajdziesz Twoje ulubione działy, w sposób szybki i wygodny obejrzysz galerie zdjęć. Możesz też podzielić się Twoim ulubionym artykułem lub zdjęciem ze znajomymi.
Z aplikacji możesz korzystać również offline.
Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności.Aplikacja Express Ilustrowany daje Ci:
• dostęp do listy najważniejszych artykułów z bieżącego dnia,
• dostęp do najpopularniejszych sekcji tematycznych dzienników,
• dostęp do artykułów wraz z komentarzami użytkowników,
• możliwość pobrania artykułu do późniejszego odczytu offline (funkcja płatna, aktywowana jednorazowo),
• przeglądanie listy dostępnych galerii,
• przeglądanie miniaturek zdjęć wchodzących w skład galerii,
• przeglądanie zdjęć z artykułów i galerii na pełnym ekranie,
• możliwość podzielenia się artykułem wybranym przez Ciebie kanałem.

Current topics local, sports, entertainment and Girl Next Door on your phone for free.Application Express Illustrated is the fastest access to current information from Lodz. With it you can read news and browse the galleries always and wherever you feel like it.
Latest news from your region are available for FREE. The application gives you quick access to current information prepared by journalists Express Illustrated. Convenient interface is intuitive and speed. Regardless of the place where you go, you'll always be up to date.
Express Illustrated is the most read newspaper in Lodz, providing you access to the current topics of local, sports and entertainment. Problems moving close to you, our journalists are everywhere where something happens which affects the life of your region. It also reports, zone reader, plebiscites and department Girl Next Door.
With the convenient interface, you have quick access to the most important articles of the day, the comments from users, you will easily find your favorite sections, in a quick and easy look at the photo galleries. You can also share your favorite article or photo with your friends.
From the application, you can also use offline.
Using the Application means you accept the Privacy Policy.Application Express Illustrated gives you:
• Access to the list of the most important articles of the current day,
• access to the most popular thematic sections of logs,
• Access to articles with user comments,
• the ability to download the article for later reading offline (payable function, activated once),
• Review the list of available categories,
• browse thumbnail images included in the gallery,
• View the photos from the articles and galleries in full screen
• the opportunity to share the article you selected channel.


Rating Distribution


4.0
(440)
5
4
3
2
1Express Ilustrowany Version History


 • Express Ilustrowany v.2.1.11 for Android 2.3.4+ Sep. 28, 2016
 • Express Ilustrowany v.2.1.10 for Android 2.3.4+ Jun. 27, 2016
 • Express Ilustrowany v.2.1.9 for Android 2.3.4+ Mar. 02, 2016
 • Express Ilustrowany v.2.1.8 for Android 2.3.4+ Feb. 16, 2016
 • Express Ilustrowany v.2.1.7 for Android 2.3.2+ Nov. 05, 2015
 • Express Ilustrowany v.2.1.6 for Android 2.3.2+ Aug. 07, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud