Download Pudelek.pl App for Free

Pudelek.pl

Review:

Sensacja. Plotka. Komentarz. Nikt nie czyta - wszyscy wiedzą wszystko !!! Kochany przez miliony, kultowy Pudelek od teraz na telefony z systemem Android. Zestaw informacji, od których 2,5 miliona ludzi zaczyna każdy dzień. Codzienne donosy z życia gwiazd, najmocniejsze materiały paparazzi, najlepsze zdjęcia, premiery teledysków i sesji - ...

Read full review
4.2
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Pudelek.pl Description

0

Sensacja. Plotka. Komentarz. Nikt nie czyta - wszyscy wiedzą wszystko !!!

Kochany przez miliony, kultowy Pudelek od teraz na telefony z systemem Android. Zestaw informacji, od których 2,5 miliona ludzi zaczyna każdy dzień. Codzienne donosy z życia gwiazd, najmocniejsze materiały paparazzi, najlepsze zdjęcia, premiery teledysków i sesji - wszystko z niepowtarzalnym, szczerym do bólu komentarzem redakcji. Dzięki aplikacji masz dostęp w czasie rzeczywistym nie tylko do ekskluzywnych materiałów serwisu, ale możesz je także komentować.

Ściągaj - Pudelek będzie zawsze przy Tobie, tak samo jak za plecami gwiazd:) Sensation. Rumor. Comment. Nobody reads - everyone knows everything!

Loved by millions, cult Pudelek from now on Android phones. The set of information from which 2.5 million people are getting each day. Daily denunciations of celebrity life, strongest materials paparazzi, best photos, videos and release session - all with a unique and honest to the pain of editorial commentary. With this application you can access in real time, not only to exclusive content site, but you can also comment.

Take off - Pudelek will be there for you, as well as behind the stars :)Join the discussionScroll to Top