Polska Kalendarz 2016

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.12
  • Compatibility: 2.3.3 and up
  • Author: Agus Haryanto
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.agus.polska.calendar
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Polska Kalendarz 2016 Description

0

Polska kalendarz święta 2016 - 2017
Możesz zobaczyć ten kalendarz jak kalendarz na ścianie
- Fitur do kalendarza zmiana obrazu i ustawić wysokość
- Kalendarz zestaw Fitur obraz z kamery
- Start Zestaw dzień (poniedziałek lub niedzielę)
- wdrożenie nowego świeżego interfejs użytkownika
- dodać funkcję Notatka z ikoną urodziny, miłości, zadań Poland calendar holidays 2016 - 2017
You can see the calendar as the calendar on the wall
- Fitur to the calendar change the image and adjust the height
- Calendar set Fitur camera image
- Start Kit day (Monday or Sunday)
- Implementation of the new fresh user interface
- Add a function Note icon birthday, love, jobs


Rating Distribution


4.1
(1 245)
5
4
3
2
1Polska Kalendarz 2016 Version History


  • Polska Kalendarz 2016 v.1.13 for Android 2.3.4+ Dec. 02, 2016
  • Polska Kalendarz 2016 v.1.12 for Android 2.3.4+ Jul. 07, 2016
  • Polska Kalendarz 2016 v.1.11 for Android 2.3.4+ Dec. 16, 2015
  • Polska Kalendarz 2016 v.1.10 for Android 2.3.4+ Aug. 08, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud