Download Polska Kalendarz 2016 App for Free

Polska Kalendarz 2016

Review:

Polska kalendarz święta 2016 - 2017 Możesz zobaczyć ten kalendarz jak kalendarz na ścianie - Fitur do kalendarza zmiana obrazu i ustawić wysokość - Kalendarz zestaw Fitur obraz z kamery - Start Zestaw dzień (poniedziałek lub niedzielę) - wdrożenie nowego świeżego interfejs użytkownika - dodać funkcję Notatka z ikoną urodziny, ...

Read full review
4.1
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Polska Kalendarz 2016 Description

0

Polska kalendarz święta 2016 - 2017
Możesz zobaczyć ten kalendarz jak kalendarz na ścianie
- Fitur do kalendarza zmiana obrazu i ustawić wysokość
- Kalendarz zestaw Fitur obraz z kamery
- Start Zestaw dzień (poniedziałek lub niedzielę)
- wdrożenie nowego świeżego interfejs użytkownika
- dodać funkcję Notatka z ikoną urodziny, miłości, zadań Poland calendar holidays 2016 - 2017
You can see the calendar as the calendar on the wall
- Fitur to the calendar change the image and adjust the height
- Calendar set Fitur camera image
- Start Kit day (Monday or Sunday)
- Implementation of the new fresh user interface
- Add a function Note icon birthday, love, jobsJoin the discussionScroll to Top