Allegro Sprzedaż

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 1 year ago
 • Compatibility: 4.0.3 and up
 • Author: Allegro Group
 • Content rating: Everyone
 • Package name: pl.allegro.sale
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Allegro Sprzedaż Description

0

Czy Twoja szafa nie potrzebuje więcej przestrzeni?
Czy na Twojej półce nie zalegają niepotrzebne książki?
A może chcesz rozpocząć sprzedaż swojego rękodzieła na większą skalę?Z nową, dedykowaną aplikacją Allegro Sprzedaż możesz wystawić dowolną ofertę na Allegro za pomocą swojego telefonu, a także monitorować oferty już wystawione. Z mobilnym formularzem sprzedaży wystawisz szybciej niż kiedykolwiek.Najważniejsze funkcje w aktualnej wersji:
- możliwość ponownego wystawiania ofert,
- szablony i wersje robocze,
- wystawiaj oferty i szybko dodawaj zdjęcia zrobione smartfonem,
- monitoruj wystawione oferty (sprawdź ilość obserwujących i odwiedzin, zobacz listę kupujących, aktualną cenę na aukcji),Wszelkie uwagi i sugestie możesz przesyłać na stronie: http://allegro.pl/Contact2/Contact2.php?topic=107829.

Is your wardrobe does not need more space?
Is on your shelf are not in arrears unwanted books?
Or maybe you want to start selling their handicrafts on a larger scale?With a new, dedicated application Allegro Sales can put any offer on Allegro using your phone, and monitor the offer already issued. With sales of mobile form you leave faster than ever.Key features in the current version:
- The possibility of re-issuing of tenders,
- Templates and drafts,
- Expose the offer and quickly add photos taken smartphone
- Monitor issued tender (check the number of followers and visitors, see the list of buyers, the current price at the auction)Any comments and suggestions can be sent to the website: http://allegro.pl/Contact2/Contact2.php?topic=107829.


Rating Distribution


3.4
(7 640)
5
4
3
2
1Allegro Sprzedaż Version History


 • Allegro Sprzedaż v.1.5.3 for Android 4.0.3+ Jul. 27, 2016
 • Allegro Sprzedaż v.1.5.2 for Android 4.0.3+ Jun. 13, 2016
 • Allegro Sprzedaż v.1.5.1 for Android 4.0.3+ Feb. 02, 2016
 • Allegro Sprzedaż v.1.5.0 for Android 4.0.3+ Oct. 29, 2015
 • Allegro Sprzedaż v.1.4.6 for Android 4.0.3+ Sep. 17, 2015
 • Allegro Sprzedaż v.1.4.5 for Android 4.0.3+ Aug. 11, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud