Download Allegro Sprzedaż App for Free

Allegro Sprzedaż

Review:

Czy Twoja szafa nie potrzebuje więcej przestrzeni? Czy na Twojej półce nie zalegają niepotrzebne książki? A może chcesz rozpocząć sprzedaż swojego rękodzieła na większą skalę?Z nową, dedykowaną aplikacją Allegro Sprzedaż możesz wystawić dowolną ofertę na Allegro za pomocą swojego telefonu, a także monitorować oferty już ...

Read full review
3.4
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Allegro Sprzedaż Description

0

Czy Twoja szafa nie potrzebuje więcej przestrzeni?
Czy na Twojej półce nie zalegają niepotrzebne książki?
A może chcesz rozpocząć sprzedaż swojego rękodzieła na większą skalę?Z nową, dedykowaną aplikacją Allegro Sprzedaż możesz wystawić dowolną ofertę na Allegro za pomocą swojego telefonu, a także monitorować oferty już wystawione. Z mobilnym formularzem sprzedaży wystawisz szybciej niż kiedykolwiek.Najważniejsze funkcje w aktualnej wersji:
- możliwość ponownego wystawiania ofert,
- szablony i wersje robocze,
- wystawiaj oferty i szybko dodawaj zdjęcia zrobione smartfonem,
- monitoruj wystawione oferty (sprawdź ilość obserwujących i odwiedzin, zobacz listę kupujących, aktualną cenę na aukcji),Wszelkie uwagi i sugestie możesz przesyłać na stronie: http://allegro.pl/Contact2/Contact2.php?topic=107829.

Is your wardrobe does not need more space?
Is on your shelf are not in arrears unwanted books?
Or maybe you want to start selling their handicrafts on a larger scale?With a new, dedicated application Allegro Sales can put any offer on Allegro using your phone, and monitor the offer already issued. With sales of mobile form you leave faster than ever.Key features in the current version:
- The possibility of re-issuing of tenders,
- Templates and drafts,
- Expose the offer and quickly add photos taken smartphone
- Monitor issued tender (check the number of followers and visitors, see the list of buyers, the current price at the auction)Any comments and suggestions can be sent to the website: http://allegro.pl/Contact2/Contact2.php?topic=107829.Join the discussionScroll to Top