Rossmann PL

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 1 year ago
 • Version: 1.2.21
 • Compatibility: 4.0.3 and up
 • Author: Rossmann
 • Content rating: Everyone
 • Package name: pl.com.rossmann.centauros
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Rossmann PL Description

0

Chcesz być informowany na bieżąco? To dobrze, bo dzięki tej aplikacji będziesz najszybciej wiedział o aktualnych promocjach w drogeriach Rossmann. Aplikacja Rossmann to znacznie więcej niż gazetka promocyjna.
Umożliwi Ci ona sprawdzenie najnowszych produktów oferowanych przez nasze drogerie oraz przeczytanie ciekawych opinii na temat nowych produktów. W aplikacji znajdziesz lokalizację i godziny otwarcia wszystkich sklepów, nawigacja zaprowadzi Cię również do najbliższej lub wybranej drogerii.
Już nie musisz nosić dodatkowej karty w portfelu, aplikacja będzie twoją „wirtualną kartą” programu „ROSSNĘ!”. Dowiesz się jaki masz aktualny rabat oraz ile wizyt pozostało do kolejnego, większego rabatu. Możesz wziąć udział we wszystkich konkursach przygotowanych przez Rossmanna dla klientów będąc gdziekolwiek.
Będziesz mógł także zrobić listę ulubionych produktów. Aplikacja poinformuje Cię o tym, gdy tylko pojawi się nowa oferta promocyjna. Dowiesz się pierwszy o nowościach oraz o konkursach, a także o prezentach w programie „ROSSNĘ!”.Gdziekolwiek jesteś, masz dostęp aktualnej oferty Rossmann w swoim telefonie.
Lista dostępnych funkcji:
- gazetki promocyjne
- listy nowych produktów wprowadzanych do sieci Rossmann
- lokalizowanie sklepów na mapie
- konkursy
- wirtualna karta „ROSSNĘ!”
- dodawanie produktów do ulubionych
Aplikacja wykorzystuje łącze internetowe do aktualizacji danych. Usługi geolokalizacyjne mogą powodować zwiększone zużycie baterii Twojego telefonu. Wyżej wymienione usługi korzystają z połączenia internetowego, za co będą naliczane opłaty wg stawki operatora.

Do you want to be kept informed? That's good, because thanks to this application you'll soon know about current promotions Rossmann drugstores. Rossmann application is much more than a promotional newsletter.
It will allow you to check the latest products offered by our drugstores, and read interesting opinions on the new products. In the application you will find the location and opening hours of all shops, navigation will take you also to the nearest drugstore or selected.
You no longer need to carry an additional card in your wallet, your application will be your "virtual card" program "ROSSNĘ." You will learn what your current rebate and how many visits left to the next, bigger discount. You can take part in all competitions prepared by Rossmann customers being anywhere.
You can also make a list of favorite products. The application will notify you whenever there is new promotional offer. You will learn first about the latest news and contests, as well as gifts in the "ROSSNĘ."Wherever you are, you can access the current offer Rossmann on your phone.
List of available functions:
- Promotional newsletters
- A list of new products entering the network Rossmann
- Locating stores on the map
- Competitions
- Virtual card "ROSSNĘ!"
- Adding a product to your favorites
The application uses speed Internet updates. Geolocation services may result in an increased battery life of your phone. The above mentioned service using an Internet connection, for which you'll be billed at the rate of the operator.


Rating Distribution


4.3
(5 122)
5
4
3
2
1Rossmann PL Version History


 • Rossmann PL v.1.2.25 for Android 4.0.3+ Dec. 05, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.24 for Android 4.0.3+ Oct. 15, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.21 for Android 4.0.3+ Jun. 16, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.19 for Android 4.0.3+ May. 12, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.16 for Android 4.0+ Mar. 02, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.13 for Android 4.0+ Feb. 07, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.12 for Android 4.0+ Jan. 26, 2016
 • Rossmann PL v.1.2.11 for Android 4.0+ Dec. 24, 2015
 • Rossmann PL v.1.2.10 for Android 4.0+ Dec. 01, 2015
 • Rossmann PL v.1.2.09 for Android 4.0+ Oct. 30, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud