Evenio

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.9
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Profeko Sp. z o.o.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: evenio.com
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Evenio Description

0

Evenio – aplikacja mobilna, która pozwala Ci być na bieżąco z wydarzeniami w Twojej miejscowości*.Interesują Cię wydarzenia kulturalne, sportowe, naukowe? Evenio dostarczy Ci o nich informacje i przypomni o wydarzeniu w odpowiednim czasie.Evenio pomoże również w codziennych przyziemnych obowiązkach!Odbiór odpadów? Elektrośmieci? Sprawdź kiedy i w jakiej lokalizacji możesz je oddać.
Evenio przypomni Ci o wydarzeniach o których nie zawsze pamiętasz w natłoku codziennych zajęć.Dzięki Evenio odpowiednio wcześniej zostaniesz poinformowany o np. odbiorze odpadów wielkogabarytowych.Wystaw pojemniki przed kolejnym odbiorem odpadów, nie daj się zaskoczyć! Pobierz Evenio!Kalendarz aplikacji Evenio w każdej chwili pokaże Ci wszystkie wydarzenia w poszczególnych kategoriach i w lokalizacjach, które Cię interesują. Jeszcze nigdy zarządzanie wydarzeniami nie było tak intuicyjne i proste, jak dzięki aplikacji Evenio!W jednej aplikacji mobilnej możesz śledzić wydarzenia kulturalne, sportowe, oświatowe i wiele, wiele więcej*.Od Ciebie zależy, które wydarzenia z listy dostępnych dla wybranych przez Ciebie lokalizacji zasubskrybujesz i które będziesz śledził na bieżąco.Od tej pory o każdym interesującym Cię wydarzeniu wiesz z odpowiednim wyprzedzeniem i na czas. Jesteś ciągle online!*Dane wyświetlane są dla tych miejscowości, które obsługiwane są systemem Evenio. Ilość i rodzaj danych wyświetlanych w aplikacji zależy od przedmiotu umowy podpisanej w ramach obsługi.

Evenio - mobile application that allows you to keep up with events in your town *.Are you interested in cultural events, sports, science? Evenio provide you with information about them and remind about the incident in a timely manner.Evenio will also help with everyday mundane chores!Waste collection? Electro? Check when and in what location you can give.
Evenio remind you of events which do not always remember the rush of daily activities.With Evenio in advance you will be informed of such. Reception bulky waste.An containers before the next reception of waste, do not let yourself be surprised! Download Evenio!Calendar application Evenio at any time will show you all the events in each category and the locations that interest you. Yet never manage events was not as intuitive and simple as through the application Evenio!In a mobile application you can keep track of events cultural, sports, educational and many more. *It depends on you which events from the list for the selected location you subscribe and which will be followed on a regular basis.From now on every interesting event you know in advance and on time. You are still online!* Data are shown for those villages that are supported system Evenio. The amount and type of data displayed in the application depends on the subject of the agreement signed in the service.


Rating Distribution


4.2
(13)
5
4
3
2
1Evenio Version History


  • Evenio v.2.0 for Android 4.0.3+ Nov. 18, 2016
  • Evenio v.1.9 for Android 4.0.3+ Oct. 13, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud