Download Fellow App for Free

Fellow

Review:

Fellow to innowacyjna aplikacja stworzona dla użytkowników serwisu fellow.pl, największego w Polsce serwisu randkowego dla gejów. Dzięki Fellow poznasz chłopaków i mężczyzn w Twojej okolicy...Aplikacja jest w pełni synchronizowana z serwisem i jest jego integralną częścią. Pełną funkcjonalność serwisu oraz dostęp do wszystkich opcji

3.8
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Fellow Description

0

Fellow to innowacyjna aplikacja stworzona dla użytkowników serwisu fellow.pl, największego w Polsce serwisu randkowego dla gejów. Dzięki Fellow poznasz chłopaków i mężczyzn w Twojej okolicy...Aplikacja jest w pełni synchronizowana z serwisem i jest jego integralną częścią. Pełną funkcjonalność serwisu oraz dostęp do wszystkich opcji oferuje strona internetowa.Główną funkcjonalnością aplikacji jest Radar bazujący na odczycie współrzędnych geograficznych z urządzenia. Zezwolenie na odczyt danych geolokalizacyjnych pozwala na korzystanie z funkcji Radar oraz powoduje automatyczną aktualizację bieżącej lokalizacji w danych profilu. Użytkownik posiada możliwość wyłączenia opcji przesyłania danych geolokalizacyjnych w ustawieniach aplikacji. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Fellow is an innovative application designed for users fellow.pl, Poland's largest dating service for gay men. With Fellow know boys and men in your area ...The application is fully synchronized with the service and is its integral part. The full functionality of the service and access to all options offers website.The main functionality of the application is based on radar reading geographical coordinates from the device. Permission to read data geolocation allows you to use the functions of Radar, and automatically updates your current location in your profile data. The user has the ability to disable geolocation data in the application settings. By default, this option is enabled.Join the discussionScroll to Top