Nowenna Pompejańska Darmowa

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.0.8
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Edycja Świetego Pawła
  • Content rating: Everyone
  • Package name: io.codifica.nowenna
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Nowenna Pompejańska Darmowa Description

0

Wybierz tę wersję, jeśli posiadasz już kod dostępu lub zarejestrowałeś konto na stronie e-pompejanska.pl. Jeśli nie masz jeszcze kodu ani konta, darmowa wersja pozwoli ci na odmówienie dziesiątki różańca i zapoznanie się z podstawowymi funkcjami aplikacji.W pełnej wersji, razem z lektorami modlisz się każdego dnia 3 lub 4 części różańca. Aplikacja odpowiednio dobiera modlitwy do etapu, na którym się znajdujesz. Zapisuje Twoje postępy w modlitwie. Podsuwa rozważania poszczególnych tajemnic. Pozwala zmieniać urządzenia w trakcie Nowenny.Najważniejsze funkcje pełnej (płatnej) wersji aplikacji:
• odtwarzanie wszystkich części różańca oraz modlitw przewidzianych na każdy dzień Nowenny;
• możliwość dodania do każdej dziesiątki modlitwy fatimskiej: "O mój Jezu..."
• prowadzenie modlitwy bez połączenia z Internetem;
• monitorowanie i prezentacja postępów w ciągu dnia oraz w ciągu całej Nowenny;
• zapisywanie postępów w chmurze z możliwością kontynuowania modlitwy na innych urządzeniach, np. na komputerze w domu;
• inny zestaw rozważań dla każdej z 6 nowenn, składających się na całą Nowennę Pompejańską;
• wyświetlanie komunikatów przypominających o niedokończonej modlitwie w ciągu dnia;
• opcja przedłużenia doby nawet o 2 godziny, jeśli nie udało się zakończyć modlitwy przed północą.
Pobierz - Módl się - Porusz NieboPobierz - Módl się - Porusz Niebo

Choose this version if you already have an access code or the registered account at e-pompejanska.pl.If you do not already have a code or account, free version will allow you to deny decades of the Rosary and become familiar with the basic functions of the application.In the full version, together with teachers you pray every day 3 or 4 parts of the rosary. The application chooses the appropriate prayers to the stage where you are. Saves your progress in prayer. Suggests considering the various mysteries. It allows you to change device during the Novena.Key features of full (paid) version of the application:
• playback of all parts of the Rosary and prayers scheduled for each day of the Novena;
• option to add to each of dozens of Fatima prayer: "O my Jesus ..."
• conduct prayers without an Internet connection;
• monitoring and presentation of the progress made during the day and throughout the Novena;
• saving progress in the cloud with the ability to continue praying for the other devices, eg. A computer at home;
• a different set of considerations for each of the 6 novenas, constituting the entire novena Pompeian;
• display messages reminding of the unfinished prayer during the day;
• option to extend the day by up to two hours, if you failed to complete the prayer before midnight.
Download - Pray - Move HeavenDownload - Pray - Move Heaven


Rating Distribution


3.5
(42)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud