Oddal to

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.2
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Bartosz Grabowski
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.zencore.pinchresizephotoapp
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Oddal to Description

0

* OddalTO! jest aplikacją ułatwiającą szybką i zabawną komunikację użytkownikom telefonów z systemem Android i innych smartfonów.
* OddalTO! jest aplikacją umożliwiająca oddalanie wszystkiego, co uda się sfotografować telefonem, a nie było Ci z tym po drodze.
* Ze względu na to, że wszyscy chcą być zdrowi, aplikacją najlepiej oddala się wszystko to, co nie służy zdrowiu.
* Zaleca się wręcz, aby aplikacją nie oddalano zajęć wuef, zdrowego jedzenia i bycia w świetnym humorze.
* Możesz dodać podpis albo oddalić samo zdjęcie.
* Zdjęcia możesz wysłać do znajomych i dzielić się z nimi tym, co właśnie oddaliłeś.
* Aplikacja OddalTO! jest banalnie prosta w obsłudze i całkowicie bezpłatna.
* Jeśli masz jakieś pytania, opinie lub inne kwestie, napisz na adres e-mail:oddal.to@gmail.com * OddalTO! is an application that facilitates fast and fun communication phone users with Android and other smartphones.
* OddalTO! It is an application that allows distancing anything that can be photographed telephone, and there were you with the along the way.
* Due to the fact that we all want to be healthy, application of the best moves away everything that does not serve health.
* It is recommended outright that the application does not dismiss classes wuef, healthy eating and being in high spirits.
* You can add a signature either reject the same picture.
* You can send photos to friends and share with them what I just wandered far.
* Application OddalTO! It is simple to use and completely free.
* If you have any questions, opinions or other issues, please write to the e-mail address: oddal.to@gmail.com


Rating Distribution


2.1
(26)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud