Download SmartCity Gjilan App for Free

SmartCity Gjilan

Review:

Smart City Është zgjidhje teknologjike që përbehet prej katër (4) softuerëve (softuerit për ‘iOS’, softuerit për ‘Android’, softuerit ‘responsiv’) që janë të destinuar për qytetare dhe softuerit ‘web’ që është në disponueshmëri të zyrtarëve komunal. Zgjidhja është e bazuar në kërkesat e autoritetit kontraktues, ...

Read full review
4.9
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

SmartCity Gjilan Description

0

Smart City
Është zgjidhje teknologjike që përbehet prej katër (4) softuerëve (softuerit për ‘iOS’, softuerit për ‘Android’, softuerit ‘responsiv’) që janë të destinuar për qytetare dhe softuerit ‘web’ që është në disponueshmëri të zyrtarëve komunal. Zgjidhja është e bazuar në kërkesat e autoritetit kontraktues, Komuna e Gjilanit.Kjo zgjidhje, aktualisht ofron mundësinë e raportimit të rasteve nga qytetarët në regjionin e Komunës së Gjilanit, parashtrimin e ankesave dhe kërkesave, marrjen e të rejave (lajmeve) që ndodhin, identifikimin e pikave turistike dhe bizneseve, shkollave dhe çerdheve, spitaleve dhe Qendrave të Mjekësisë Familjare, njohjen me zyrtaret publikë, policinë dhe qasjen në kamerat që lejon autoriteti komunal për publikun. Vëmendje: Kjo zgjidhje aktualisht mbulon vetëm komponentën softuerike të SMART CITY dhe në të ardhmen pritet (rekomandohet) të ndërlidhen edhe shërbime tjera, në varësi prej kapacitetit investiv. Poashtu, cilësia dhe vëllimi i shënimeve të prezantuara në SMART CITY është në proces dhe do të avancohen, në varësi të kontributit të organizatave publike që operojnë në komunë.Join the discussionScroll to Top