Portal del Federat FCF

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.4.0
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
  • Content rating: Everyone
  • Package name: cat.futbol.portalfederat
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Portal del Federat FCF Description

0

El Portal del Federat és la via oficial de comunicació de la FCF amb els federats, on poden i poden gestionar la seva inscripció, renovació o actualitzar les seves les dades de registre.Al Portal , els federats poden accedir al seu currículum esportiu: present, passat i futur, gestionar les seves dades personals i estadístiques esportives; rebre els comunicats de la FCF i accedir a tots els serveis de la FCF.Les dades que necessàries per realitzar l’alta són*:a. Nom i cognoms
b. Fotografia actualitzada
c. DNI
d. Correu electrònic
e. Adreça Postal
f. Data de naixement
g. Telèfon de contacte*dades dels tutors legals en cas d’alta de menors.El Portal del Federat permet realitzar els tràmits i pagaments de la inscripció, informació dels centre mèdics on passar la revisió mèdica oficial.Per entrenar, jugar o realitzar qualsevol activitat federativa des del primer dia de la temporada o de l’inici d’aquestes activitats, els federats han de tramitar personalment la seva inscripció de forma obligatòria.L’APP del Portal del Federat, esta disponible per Android, amb noves funcionalitats, estadístiques, alertes, i ben aviat amb xarxa social multimèdia.També es pot accedir al Portal del Federat mitjançant la web futbol.cat

The portal is the official Federat of comunicació via FHR federats amb els, on poden i poden manage seva inscripció, renovació or actualitzar them seves ties to register them.Portal, els federats poden accedir the curriculum seu esportiu: present, passat i futur, manage them seves ties personals i Estadístiques esportives; rebre comunicats FHR els i tots els serveis accedir to the FCF.Les ties that necessaries per realitzar high són l'*:to. Nom i cognoms
b. Photographs actualitzada
c. DNI
d. Correu electrònic
and. Postal Adreça
F. Data of naixement
g. Telèfon of contact* Ties dels tutors legals in high cas d'of menors.The Portal Federat permet realitzar tràmits i els pagaments of inscripció, informació dels center Medics on passar the official medical Revisio.Per coach, play or realitzar qualsevol federative des activitat the first day of the season or l'inici d'activitats aquestes, federats els have to process the seva personalment inscripció be compulsory.L'APP Federat Portal, available per Android, amb noves funcionalitats, Estadístiques, alertes, i ben Aviat amb xarxa social multimèdia.També is pot accedir the Portal Federat futbol.cat mitjançant the web


Rating Distribution


3.4
(21)
5
4
3
2
1Portal del Federat FCF Version History


  • Portal del Federat FCF v.1.4.1 for Android 4.1+ Oct. 20, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud