Przegld Sportowy News

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 4 years ago
  • Version: 1.0.3
  • Compatibility: 2.2 and up
  • Author: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.przegladsportowynews.isport
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Przegld Sportowy News Description

0

Aplikacja "Przegląd Sportowy News" przedstawia w sposób prosty i atrakcyjny najważniejsze wydarzenia ze świata sportu w tym:

- relacje z najważniejszych imprez sportowych,

- unikalne wywiady ze znanymi sportowcami, trenerami, działaczami,

- artykuły, komentarze i wpisy blogowe dziennikarzy Przeglądu Sportowego,

- galerie sportowych zdjęć,

- piłkarskie wyniki live.

Na pierwszej stronie można łatwo uzyskać przegląd najważniejszych wydarzeń i wyników ze sportowych aren świata. Każdy artykuł i galerię zdjęć można za pomocą jednego kliknięcia zapisać do przeczytania na później.

Dodatkowo, aplikacja oferuje również unikalny tryb czytania offline, dzięki któremu każdy użytkownik będzie mógł używać aplikacji w obszarze o słabym zasięgu ( np. metrze ) .

Przegląd Sportowy News prezentuje również wyniki na żywo z najważniejszych sportowych aren - użytkownicy aplikacji mają możliwość włączenia powiadomień z poszczególnych spotkań (początek, koniec meczu, bramki itp.).

Przegląd Sportowy to jedyny ogólnopolski dziennik poświęcony wyłącznie tematyce sportowej. Tytuł został założony w Krakowie w 1921 roku, jest więc najstarszą gazetą codzienną wydawaną w Polsce oraz jedną z najstarszych gazet o tematyce sportowej na świecie. Od listopada 2007 roku Przegląd Sportowy obecny jest w portfolio Ringier Axel Springer Polska.

Liczymy się z opinią każdego użytkownika, dlatego w przypadku uwag, pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:

aplikacjaps@przegladsportowy.pl The "Overview Sports News" presents in a simple and attractive most important events from the world of sports including:

- Relationships with major sporting events,

- A unique interviews with famous athletes, trainers, activists,

- Articles, comments and blogs entries journalists Sport Review,

- Galleries pictures of sports,

- Football live scores.

On the first page you can easily get an overview of major events and outcomes of sporting arenas in the world. Each article and the photo gallery you can use the one-click save to read later.

In addition, the app also offers a unique mode offline reading, so that any user can use the application in an area with poor reception (eg subway).

Sporting News presents an overview of the results live from the major sports arenas - the application users have the ability to integrate notifications with individual meetings (start, end of the match, goals, etc.).

Sports Review is the only nationwide newspaper devoted exclusively to sports themed. Title was founded in Krakow in 1921, so it is the oldest daily newspaper issued in Poland and one of the oldest newspapers of a sport in the world. Since November 2007 Sports Review is present in the portfolio of Ringier Axel Springer Poland.

We respect the opinion of each user, so in the case of comments, questions or concerns, please contact us at:

aplikacjaps@przegladsportowy.pl


Rating Distribution


3.7
(874)
5
4
3
2
1Przegld Sportowy News Version History


  • Przegld Sportowy News v.1.0.3 for Android 2.2+ Aug. 04, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud