Download Mega Taxi Kraków App for Free

Mega Taxi Kraków

Review:

Zamawiasz MEGA TAXI Kraków ze swojego smartfona nawet wtedy, gdy nie wiesz gdzie jesteś! Aplikacja pozwala w prosty sposób zamówić MEGA TAXI w Krakowie na kilka sposobów; - wykorzystując GPS, dotychczas zamawiane adresy, wpisując nowy adres lub łącząc się z dyspozytorem. Zapraszamy do korzystania z usług MEGA TAXI KRAKÓW.Aplikacja nie ...

Read full review
4.1
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Mega Taxi Kraków Description

0

Zamawiasz MEGA TAXI Kraków ze swojego smartfona nawet wtedy, gdy nie wiesz gdzie jesteś! Aplikacja pozwala w prosty sposób zamówić MEGA TAXI w Krakowie na kilka sposobów; - wykorzystując GPS, dotychczas zamawiane adresy, wpisując nowy adres lub łącząc się z dyspozytorem. Zapraszamy do korzystania z usług MEGA TAXI KRAKÓW.Aplikacja nie odczytuje kontaktów tylko informacje o koncie Google. Niestety Android 6.0 pyta o wszystkie uprawnienia z grupy Kontakty. Uprawnienie to jest potrzebne aplikacji w celu powstrzymania nadużyć.Zamawianie dostępne również na:
http://z.megataxi.pl/

You order MEGA TAXI Krakow from your smartphone, even when you do not know where you are! The application provides an easy way to order MEGA TAXI in Krakow in several ways; - Using GPS, so far ordered the addresses by typing a new address or by connecting to the dispatcher. Feel free to use the services of MEGA TAXI KRAKOW.The application does not read contacts only the information about your Google account. Unfortunately, the Android 6.0 asks all the rights of a group of contacts. This permission is necessary applications in order to prevent abuse.Ordering also available at:
http://z.megataxi.pl/Join the discussionScroll to Top