Menader Spalania

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners

Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.21
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Mateusz Kiliński
  • Content rating: Everyone
  • Package name: pl.mkilinski.managerspalania
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Menader Spalania Description

0

Menadżer Spalania jest bardzo prostą aplikacją do kontrolowania spalania w Twoim aucie. Głównym założeniem aplikacji jest jej prosta obsługa. Użytkownik uzupełnia tylko niezbędne minimum danych, na podstawie których aplikacja oblicza średnie spalanie oraz koszt przejechania 1 kilometra.

W fazie testów okazało się, że aplikacja działa najlepiej jeśli użytkownik rejestruje dane zaraz po zatankowaniu oraz wyczerpaniu "do zera" gazu w przypadku instalacji LPG, lub do zapalenia się rezerwy w napędach benzynowych lub diesel. Innymi słowy, aplikacja najlepiej działa dla pomiarów odcinkowego zużycia paliwa.

Po zatankowaniu paliwa użytkownik powinien zarejestrować ten fakt w oknie Dodaj dane tankowania, w którym należy uzupełnić Datę tankowania, ilość zatankowanego paliwa oraz kwotę rachunku (ilość * cena / litr).

Po wyczerpaniu gazu lub po zapaleniu się rezerwy benzyny lub oleju napędowego, użytkownik powinien zarejestrować ten fakt w oknie Uzupełnij dane o spalanie, w którym należy uzupełnić Datę pomiaru, ilość przejechanych km od momentu rejestracji tankowania oraz uwagi.

Jest to moja pierwsza aplikacja, także proszę o wyrozumiałość. Starałem się ją dopracować pod względem interfejsu, a także optymalizacji kodu.

Aplikacja jest dostosowana do różnej wielkości i rozdzielczości ekranów, aczkolwiek istnieje prawdopodobieństwo, że na niektórych ekranach dane będą się wyświetlać w sposób nieprawidłowy.

Wszystkie błędy będą poprawiane w miarę możliwości jak najszybciej. Combustion manager is a very simple application to control the combustion in your car. The main aim of the application is its ease of use. The user completes only the bare minimum of data, based on which the application calculates the average fuel consumption and the cost of 1 kilometer.

During testing, we found that the app works best if the user registers the data immediately after refueling and exhausted "to zero" gas in the case of LPG, or to ignite the reserve by gasoline or diesel drives. In other words, the application works best for the measurement of segmental fuel consumption.

After refueling the user must register this fact in the Add data refueling, which should be completed refueling date, the amount of fuel refueled and the amount of the bill (amount * price / liter).

After running out of gas or the ignition of reserves of petrol or diesel, you should register this fact in the window Complete data on incineration, which should be completed measurement date, number of driven km from registration refueling and comments.

This is my first app, so please bear with us. I tried to refine it in terms of interface and code optimization.

It is well adapted to different screen size and resolution, although it is likely that on some screens the data will be displayed incorrectly.

All errors will be corrected as soon as possible.


Rating Distribution


4.5
(8)
5
4
3
2
1Menader Spalania Version History


  • Menader Spalania v.1.21 for Android 4.1+ Oct. 04, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud