Paliwodroid - ceny paliw

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 1 year ago
 • Version: 14.1029
 • Compatibility: 4.0 and up
 • Author: IGO Pol
 • Content rating: Everyone
 • Package name: pl.igo.android.paliwo
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Paliwodroid - ceny paliw Description

0

Aplikacja służy do wymiany informacji o cenach paliw na stacjach benzynowych pomiędzy użytkownikami, dzięki czemu możesz tankować tanie paliwo.Pamiętaj aktualizując cenę paliwa udostępniasz ją innym użytkownikom, dzięki czemu w aplikacji będą bieżące i pełne informacje.Funkcje aplikacji:
* aktualizacja ceny na stacji benzynowej
* mapa z zaznaczonymi stacjami benzynowymi
* kolor stacji oznacza cenę wybranego przez Ciebie paliwa (zielony - najtańsze, poprzez żółty, pomarańczowy do czerwonego - najdroższe, kolor niebieski oznacza brak aktualnej ceny, kolor błękitny - brak wybranego paliwa na stacji)
* poprawa lokalizacji i nazwy stacji benzynowej
* dodawanie uwag do stacji benzynowej dla administratora danych (informacje o dostępnych rodzajach paliwa, zamknięcie stacji, itp.)
* dodawanie nowej stacji (na mapie należy przytrzymać dłużej miejsce, w którym chcemy dodać nową stację)
* konfiguracja na podstawie jakiego paliwa ma być wyświetlana "temperatura" cen, oraz stacje z jakim paliwem mają być wyświetlaneCeny paliw w:
* Czechy
* Niemcy
* Polska

This application is used to exchange information on fuel prices at petrol stations between users, so you can refuel with cheap fuel.Remember updating the fuel price share it with other users, so in the application are current and complete information.App Features:
 * Update prices at the gas station
 * A map of the petrol stations
 * Color station means the price of your choice of fuel (green - the cheapest, through yellow, orange to red - the most expensive, blue means no current price, color blue - the lack selected fuel station)
 * Improving the location and name of the gas station
 * Add comments to the gas station for the data (information about the available types of fuel, closing the station, etc.).
 * Adding a new station (on the map, hold down the place where you want to add a new station)
 * Configuration based on what fuel is to be displayed "temperature" of prices, and stations with which the fuel to be displayedFuel prices in:
 * Czech Republic
 * Germany
 * Poland


Rating Distribution


3.2
(193)
5
4
3
2
1Paliwodroid - ceny paliw Version History


 • Paliwodroid - ceny paliw v.15.1141 for Android 4.0+ Oct. 29, 2016
 • Paliwodroid - ceny paliw v.14.1029 for Android 4.0+ Feb. 16, 2016
 • Paliwodroid - ceny paliw v.12.997 for Android 4.0+ Jan. 18, 2016
 • Paliwodroid - ceny paliw v.11alpha for Android 4.0+ Jan. 05, 2016
 • Paliwodroid - ceny paliw v.10.855 for Android 2.3.2+ Aug. 10, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud