Arguido przewodnik turystyczny

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.35
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: AGM Reality
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.agmreality.arguido
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Arguido przewodnik turystyczny Description

0

Arguido to nowoczesna usługa, skierowana do posiadaczy urządzeń mobilnych (smartphone, tablet) realizująca funkcję przewodnika miejskiego. To co wyróżnia nasze oprogramowanie z grona innych mobilnych przewodników turystycznych, to zastosowanie nowoczesnej i rewolucyjnej technologii Augmented Reality (rozszerzona rzeczywistość). Dzięki niej użytkownik może obserwować nie tylko elementy świata rzeczywistego, ale także generowane przez urządzenie mobilne obiekty wirtualne. Arguido to także doskonałe narzędzie promocyjne umożliwiające przedsiębiorcom tworzenie własnych wirtualnych punktów promujących ich produkty / usługi, zmianę opisów w czasie rzeczywistym, przeprowadzanie kampanii kuponowych. Dzięki tej aplikacji jej użytkownicy łatwo odnajdą znajdujące się wokół nich punkty turystyczne, restauracje, puby, bankomaty, punkty usługowe, etc.. oraz zaznajomią się z ich opisami / ofertą. Arguido pozwala turyście:
• Odbyć spacer dowolną tematyczną trasą przy zastosowaniu wizualizacji wspieranej przez rozszerzoną rzeczywistość
• Odnaleźć w pobliżu obiekty z przewodników turystycznych, punkty usługowe, bankomaty, bary, restauracje, kluby, etc..
• Wygenerować dowolną trasę turystyczną w oparciu o dowolne kryteria użytkownika (długość trasy, kategorie punktów na trasie, odległość pomiędzy poszczególnymi punktami, czas przejścia trasy, etc..)
• Tworzyć własne trasy z miejsc, w których się było, z własnymi komentarzami, fotografiami, opisami
• Dzielić się trasami z innymi użytkownikami, udostępnianie tras przez Facebook, Informowanie przez Facebook o aktualnie odwiedzanym miejscu
• Wyszukać informacje na temat obiektu z kilkudziesięciu kategorii w bazie danych dostępnej w systemie
Arguido pozwala przedsiębiorcy
• Promować swoją działalność / produkt / usługę poprzez naniesienie w systemie wirtualnego punktu, który będzie widziany przez zwiedzających miasto turystów z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości
• Aktualizować w czasie rzeczywistym treści promocyjne, co stanowi przewagę dla mediów takich jak radio, telewizja, prasa
• Realizować kampanie promocyjne z zastosowaniem kuponów rabatowych
• Tworzyć w systemie własne podstrony mobilne pozwalające na wprowadzenie szczegółowej informacji dot. produktu / usługi / działalnościNa aplikację Arguido składją się: przewodnik turystyczny po Warszawie, przewodnik turystyczny po Krakowie, przewodnik turystyczny po Kielcach, przewodnik turystyczny po Kazimierzu Dolnym, przewodnik po Zamościu, przewodnik turystyczny po Lublinie, przewodnik turystyczny po Łodzi, przewodnik turystyczny po Zakopenem, przewodnik turystyczny po Katowicach, przewodnik turystyczny po Częstochowie, przewodnik turystyczny po Wrocławiu, przewodnik turystyczny po Poznaniu, przewodnik turystyczny po Toruniu, przewodnik turystyczny po Bydgoszczy, przewodnik turystyczny po Szczecinie, przewodnik turystyczny po Gdańsku, przewodnik turystyczny po Gdyni, przewodnik turystyczny po Sandomierzu, przewodnik turystyczny po Sopocie, przewodnik turystyczny po Białymstoku, przewodnik turystyczny po Radomiu oraz przewodnik turystyczny po Starachowicach.

Arguido is a modern service aimed at users of mobile devices (smartphone, tablet) implementing a guide city. What distinguishes our software from a group of other mobile tourist guides, the use of modern and revolutionary Augmented Reality technology (augmented reality). With the user you can observe not only the elements of the real world, but also generated by a mobile device virtual objects. Arguido is also a great promotional tool allowing entrepreneurs to create their own virtual points to promote their products / services, change descriptions in real time, conducting coupon campaign. With this application, the users can easily find them located around the points of interest, restaurants, pubs, ATMs, services, etc .. and become familiar with their descriptions / offer.Arguido allows tourists:
• Have received any thematic walk route using visualization, supported by an expanded reality
• Locate nearby objects with tourist guides, service points, ATMs, bars, restaurants, clubs, etc ..
• Generate any tourist route based on any user criteria (length of the route, the categories of points on the route, the distance between each point, the time of transition routes, etc ..)
• Create your own tour of the places in which they were, with their own comments, photographs, descriptions
• Share routes with other users, share routes by Facebook, Facebook Informing about the currently visited site
• Search for information about the object from dozens of categories in the database available in the system
Arguido allows entrepreneurs
• Promote your business / product / service by applying a virtual point system, which will be seen by visitors of-town visitors by using augmented reality technology
• Update the real-time promotional content, which is an advantage for media such as radio, television, press
• Pursue promotional campaigns using coupons
• Create your own sub-system mobile allowing you to enter detailed information regarding. Product / service / activityOn the application Arguido składją up: Warsaw tourist guide, travel guide Krakow, Kielce tourist guide, tourist guide in Kazimierz Dolny, a guide to Zamosc travel guide Lublin, Lodz tourist guide, travel guide Zakopenem, Katowice travel guide , tourist guide Czestochowa, Wroclaw tourist guide, travel guide Poznan, Torun tourist guide, travel guide Bydgoszcz, Szczecin tourist guide, travel guide Gdansk, Gdynia tourist guide, travel guide Sandomierz travel guide Sopot , Bialystok tourist guide, travel guide Radom and Starachowice tourist guide.


Rating Distribution


4.5
(565)
5
4
3
2
1Arguido przewodnik turystyczny Version History


  • Arguido przewodnik turystyczny v.1.36 for Android 4.0.3+ Dec. 03, 2016
  • Arguido przewodnik turystyczny v.1.35 for Android 4.0.3+ Sep. 04, 2016
  • Arguido przewodnik turystyczny v.1.29 for Android 3.0+ Jul. 31, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud