Super Tools

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 9 months ago
  • Version: 1.2
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: ray_123
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.polo.hwowolr
Support Comments FAQ I'm the dev!

Super Tools Description

0

Tools Box to przydatna aplikacja, którą musisz mieć w swoim telefonie. Od teraz nie musisz się już martwić tym, że nie możesz znaleźć latarki w ciemności, tym że nie wiesz jak dotrzeć do jakiegoś miejsca, ani tym że Twój telefon wolno działa…★★★★★Główne Funkcje★★★★★
(1) Kompas:
Pozwala ustalić właściwy kierunek, przydatny jest szczególnie wtedy, gdy gdzieś zabłądzisz.
(2)Czasomierz
Stoper: Pozwala dokładnie i wygodnie odmierzać czas. Ten klasyczny stoper jest niezbędny przy wykonywaniu ćwiczeń sportowych.
(3)Latarka: Przydatne oświetlenie w ciemnościach. Włączaj/wyłączaj oświetlenie i korzystaj z niego jak ze zwykłej latarki.
(4)Skaner kodów QR: Prosty i praktyczny sposób uzyskiwania informacji.
(5)Booster pamięci: Zarządzaj procesami działającymi na Twoim telefonie, zwalniaj pamięć i miejsce jednym kliknięciem! Wszystkie narzędzia są ciągle aktualizowane, aplikacja Super Tools to Twoja osobista kieszonkowa skrzynka z narzędziami, niektóre funkcje apki są płatne. Korzystaj z praktycznych narzędzi już po jednym kliknięciu!

Tools Box is a useful application, you need to have on your phone. From now on you you do not have to worry that you can not find a flashlight in the dark, that you do not know how to get to some place, nor that your phone is working slowly ...★★★★★ Key Features ★★★★★
(1) Compass:
Allows you to determine the right direction, it is particularly useful if you get lost somewhere.
(2) Timer
Stopwatch: Allows you to accurately and conveniently to measure time. This classic stopwatch is necessary when performing sports exercises.
(3) Flashlight: Useful light in the darkness. Turn on / off lights and use it as an ordinary flashlight.
(4) The QR Code Scanner: A simple and practical way of getting information.
(5) Memory Booster: Manage processes running on your phone, release the memory and place a single click!All the tools are constantly being updated, the application Super Tools is your personal pocket tool box, some functions trap are paid. Use practical tools just a click away!


Rating Distribution


1.6
(67)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top