Multimedia GO

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 10 months ago
  • Version: 1.0.5
  • Compatibility: 4.3 and up
  • Author: Multimedia Polska S.A.
  • Content rating: Rated for 12+
  • Package name: pl.multimediago
Support Comments FAQ I'm the dev!

Multimedia GO Description

0

Aplikacja Multimedia GO pozwala na oglądanie telewizji oraz filmów VoD na smartfonie, tablecie oraz komputerze. Kanały telewizyjne dostępne w serwisie Multimedia GO dla Klientów Multimedia zostały podzielone na pakiety odpowiadające posiadanemu pakietowi programów telewizji cyfrowej.Multimedia GO to szereg nowoczesnych rozwiązań, m.in.:
• możliwość oglądania ulubionego programu telewizyjnego nadawanego nawet 7 dni temu (Catch Up TV),|
• zaplanowanie nagrywania dowolnego programu oraz oglądanie go w dowolnie wybranym czasie (Nagrywarka),
• możliwość zatrzymania lub przewijania filmu, meczu lub innego dowolnego programu, tak aby nie ominąć najciekawszych momentów (pakiet zarządzania audycją - PST).Dostęp Multiscreen do programów telewizyjnych na www.multimediago.pl (Serwis) wymaga dostępu do publicznej sieci Internet, co nie wchodzi w zakres usługi. Dostęp nie obejmuje programów, za które przewidziano osobną opłatę w Serwisie lub udostępnianych w ramach osobnych funkcjonalności w Cenniku telewizji cyfrowej Multimedia. Dla części programów, Dostęp Multiscreen jest ograniczony do Lokalu, w którym jest świadczona usługa telewizji cyfrowej.Szczegółowe warunki korzystania z Serwisu w Regulaminie Serwisu Multimedia Go na www.multimediago.pl

GO Media application allows you to watch TV and VOD movies on your smartphone, tablet and computer. TV channels available on the site for GO Multimedia Multimedia Clients are divided into packets corresponding to your package of digital TV programs.Multimedia GO is a series of innovative solutions, m.in .:
• the ability to watch your favorite TV program up to 7 days ago (Catch Up TV) |
• schedule the recording of any program and watch it at any time (Recorder)
• the ability to stop or skip the film, game or any other program, so that you do not miss the highlights (package management radio program - PST).Multiscreen access to television programs on www.multimediago.pl (Service) requires access to the public Internet, which is not within the scope of the service. Access does not include programs for which it provided a separate charge on the Site or made available through a separate function in the Price List Multimedia digital TV. For the part programs Multiscreen access is limited to the premises where the service is supplied digital television.Detailed conditions for the use of the Service Regulations Service Multimedia Go to www.multimediago.pl


Rating Distribution


2.6
(108)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top