El temps del Meteocat

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.0b
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: Miquel Abadal
  • Content rating: Everyone
  • Package name: cat.meteo3
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

El temps del Meteocat Description

0

El temps és una aplicació no oficial, que mostra la informació meteorològica de Catalunya.
EL TEMPS Mostra la informació del temps del lloc escollit, indicant temperatura, humitat, precipitacions, pressió atmosfèrica i la direcció i força del vent.
LA PREDICCIÓ PER HORESMostra les prediccions d'avui i demà, detallant l'estat del temps d'hora en hora, indicant la temperatura i la direcció i força del vent.
LA PREDICCIÓ PER DIESMostra la preddiciccions dels propers nou dies detallant l'estat del cel, temperatures màximes i mínimes així com la humitat.
LA PREDICCIÓ DE CATALUNYAMostra un mapa de catalunya amb la predicció comarca a comarca indicant amb símbols climàtics l'estat del cel i la precipitació previstaEl mapa permet mostrar l'estat del cel d'avui i demà.EL RADARMostra el mapa de Catalunya amb el radar de plujes i llamps actuals. Permet veure una animació amb els desplaçaments de les plujes de 6 en 6 minuts.DADES EMAMostra el llistat de poblacions amb les temperatures màximes, mínimes, força del vent i precipitació acumulada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTADes de que el Servei Català de Meteorologia ha canviat el format de les dades obertes que fins ara utilitzavem, la aplicació "El Temps" que haviem creat i de la qual estavem tant satisfets, ha deixat de funcionar, de manera que ens hem vistos obligats a renovar la app i accedir directament al portal web del MeteocatTanmateix, hem desenvolupat una eina cómoda i pràctica per a consultar les dades del temps mitjançant una aplicació rápida i eficient.Les pàgines web del portal del Meteocat, inclouen publicitat de la qual nosaltres no en rebem cap retribuició.Moltes gràcies a tots.

Time is not an official application that displays weather information of Catalonia.
TIME Show the information of the site chosen, indicating temperature, humidity, precipitation, atmospheric pressure and wind speed and direction.
THE PREDICTION FOR HOURSShow predictions for today and tomorrow, detailing the weather early in time, indicating the temperature and the direction and strength of the wind.
PREDICTION FOR THE DAYSee preddiciccions the next nine days detailing the state of the sky, maximum and minimum temperatures and humidity.
PREDICTION OF THE CATALANView a map of the Catalonia region to region forecast weather symbols indicating the state of the sky and precipitation forecastThe map can display the state of the sky today and tomorrow.RADARView map of Catalonia rain radar and lightning current. Lets see an animation of the movement of the rain 6 in 6 minutes.DATA AWSShow list of cities with the maximum temperature, minimum wind speed and rainfall.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTESince the Catalan Meteorological Service has changed the format of open data that we used to date, the application "Weather" which had created and they were both satisfied, stopped working, so we obliged viewed renew the app and go directly to the website MeteocatHowever, we have developed a convenient and practical tool for viewing weather data through an application quickly and efficiently.The web portal of Meteocat include advertising which we do not receive any retribuició.Thank you all.


Rating Distribution


3.8
(347)
5
4
3
2
1El temps del Meteocat Version History


  • El temps del Meteocat v.1.0b for Android 2.3.2+ Oct. 05, 2015
  • El temps del Meteocat v.1.0a for Android 2.3.2+ Sep. 16, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud