Monitoring Powietrza w Żywcu

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 2 years ago
  • Version: 1.1.3
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Kajetan Mastela
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.kaiko.monitoringpowietrza
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Monitoring Powietrza w Żywcu Description

0

Aplikacja pozwala na bieżąco monitorować stan powietrza w Żywcu. Zanim wyjdziesz na spacer z dzieckiem lub chorym na astmę rodzicem, sprawdź, czy to co dzisiaj znajdziesz za oknem i wdychasz w płuca, nie zaszkodzi Tobie i Twoim bliskim. Pomiar pochodzi ze stacji monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdującej się w Żywcu na ul. Kopernika. Pomiar jest automatyczny, wykonywany co godzinę. Podstawowe funkcje aplikacji:
- wyświetlanie aktualnego stanu powietrza dla takich substancji jak: pył zawieszony (PM10), tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOX) oraz dwutlenek siarki,
- wykresy pomiaru w ostatnich 24 godzinach dla wybranej substancji,
- szczegółowe opisy dla każdej substancji zawierające informacje ogólne, oddziaływanie jej na zdrowie oraz metody ograniczania emisji.Aplikacja powstała w ramach projektu Żywieckiej Fundacji Rozwoju "Smartfonem w czad" współfinansowanego ze środków Programu Lokalne Partnerstwa PAFW Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

The application allows you to monitor the air quality in Zywiec. Before you go out for a walk with a child or a sick parent asthma, make sure that what today we find the window and breathe in the lungs, can not hurt you and your family.The measurement comes from air monitoring stations Provincial Environmental Protection Inspectorate located in Zywiec on the street. Copernicus. The measurement is automatically performed every hour.The basic functions of the application:
- Display the current status of air for substances such as: particulate matter (PM10), nitrogen oxide (NO), nitrogen dioxide (NO2), nitrogen oxides (NOX) and sulfur dioxide,
- Diagrams taken in the last 24 hours of the selected substances
- Detailed descriptions for each substance containing general information, its impact on health, and methods to reduce emissions.The application was created within the project Żywiecka Development Foundation "smartphone chad" co-financed by the Local Partnership Program PAFF Polish-American Freedom Foundation implemented by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland.


Rating Distribution


4.6
(21)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud