SuperBakusie 2

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 3 years ago
  • Version: 2.30
  • Size: 93.10M
  • Compatibility: 4.1 and up
  • Author: Bakoma
  • Content rating: Everyone
  • Package name: com.Bakoma.SB2
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

SuperBakusie 2 Review

Unfortunately, professional review of the SuperBakusie 2 game is not yet ready. This game is on the list and will be reviewed in the nearest feature. Meanwhile, you can find more from the official description below.

View all reviews
If you have something to say about this game and make own review - write us. We are looking for talented game critics!

SuperBakusie 2 Review

12

Graj i sprawdź, czy masz wiedzę Super Bakusia! Gra dla jednego lub kilku graczy bawiących się jednocześnie.Rzucaj kostką, poruszaj się po pięknej krainie Bakusia i zbieraj pyszne owoce. Duża plansza z polami uprawnymi, sadami, lasami, urokliwymi zakątkami i nieco tajemniczymi rozlewiskami - zobacz, co jeszcze znajdziesz na swojej drodze. Nie zgub się w labiryncie ścieżek i znajdź metę. Wykorzystuj karty SuperMocy, by ominąć przeszkody. Odpowiadaj na interesujące pytania - czeka na Ciebie wiele zagadek! Graj w minigry i spróbuj zdobyć w nich dodatkowe owoce.* Gra jest oparta o lubiane i zrozumiałe dla wszystkich zasady z tradycyjnych gier planszowych.
* Piękna grafika 3D i przyjemna, relaksująca muzyka.
* Mnóstwo interesujących pytań poszerzających wiedzę.
* Tryb gry dla kilku graczy - baw się ze znajomymi lub z rodziną!
* Spokojna rozgrywka, bez pośpiechu i negatywnych emocji, zachwyci najmłodsze dzieci.
* Starsi gracze mogą sprawdzić się w grach logiczno-zręcznościowych, uruchamianych po wejściu na pola specjalne z rysunkami owoców.Już teraz zwiedź krainę Bakusia i sprawdź swoją wiedzę!

Play and check whether you have the knowledge of Super Bakusia! Game for one or more players playing simultaneously.Roll the dice, move around the beautiful land Bakusia and collect the delicious fruit. A large board with fields, orchards, forests and quaint corners and slightly mysterious backwaters - see what else you can find on your way. Do not get lost in the maze of paths and find the run. Use the superpowers card to avoid obstacles. Answer the interesting questions - waiting for you a lot of puzzles! Play mini-games and try to score more fruit in them.* The game is based on the popular and understandable to all the rules of traditional board games.
* Beautiful 3D graphics and pleasant, relaxing music.
* Lots of interesting questions awareness raising.
* Game mode for several players - play with friends or family!
* Quiet gameplay, without haste and negative emotions, will delight the youngest children.
* Older players can check out the puzzle-arcade games that run after stepping on special fields with drawings of fruit.Already, tour the land of Bakusia and test your knowledge!


Rating Distribution


6.0
(295 695)
5
4
3
2
1SuperBakusie 2 Version History


  • SuperBakusie 2 v.2.30 for Android 4.1+ Oct. 25, 2015
Show moreJoin the discussion


I have read and agree to the Privacy Policy

Scroll to Top