Deck Heroes: Dello

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 8 months ago
  • Version: 10.6.0
  • Compatibility: 2.3 and up
  • Author: IGG.COM
  • Content rating: Teen
  • Package name: com.igg.android.deckheroestr
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Deck Heroes: Dello Description

0

Tehditaltındakikrallığıkurmakiçinkahramanlarvebüyülüyaratıklarlanihaidestenizioluşturun.Toplanabiliryüzlercekartlarla her desteeşsiz.Olağanüstü, yüksekkalite HD grafiklerlegözlerinizişenlendirin, heyecanvericisavaşlarıniçindekaybolunvegizemli, muhteşemDeck Heroes: Düellodünyasınıniçinedalın. Şuandabaşlamaktandahaiyibir zaman yok! Meydanokumayıkabuledinvekendinizgörün.

ÖZELLİKLER
✔ÜcretsizOyna
✔DurmaksızınOynanabilirlik
Yenilikçioynanış, bitmeyensavaşlarvesayısıztaktikler size kesinlikleoyunabağlayacak.
✔DünyalarSavaşı
Dörtırktaordunudiz.– İnsan, Fae, MortiiveNeander.
✔GörkemliÇizimler
Zarifvehassasdizaynlargözalıcılıklabirleştirildi, canlırenklerKahramanınızıveyaratıkkartlarınızıhayatageçirecek.
✔MaceraSeniÇağırıyor!
Dopdoludetaylıharitalar, labirentler, testlervedahafazlasıcesurgezginleribekliyor.
✔DünyaÇapıAksiyon!
Dünyaçapındamilyonlarcaoyuncuheyecanverici kart macerasınınendişesinitecrübeediyor.
✔Adrenalin DoluEtki!
Zindanlar, yarışmalarvedahafazlasıiçin: bubirPvPlimanı!


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ
Fansayfası: https://www.facebook.com/DeckHeroesTR/
Forum: http://dh.tr.forum.igg.com/ Tehditaltındakikrallığıkurmakiçinkahramanlarvebüyülüyaratıklarlanihaidestenizioluşturun.Toplanabiliryüzlercekartlarla Were each desteeşsiz.olağanüs, yüksekkalit HD grafiklerlegözlerinizişenlendir's, heyecanvericisavaşlarıniçindekaybolunvegizeml of muhteşemdeck Heroes: Düellodünyasınıniçinedal in. Şuandabaşlamaktandahaiyib is no time! The Meydanokumayıkabuledinvekendinizgör.

FEATURES
✔ücretsizoyn to
✔durmaksızınoynanabilirlik
Yenilikçioynanış, bitmeyensavaşlarvesayısıztak Join kesinlikleoyunabağla to you.
✔dünyalarsavaş the
Dörtırktaordunudiz.- human Fae is mortiiveneand.
✔görkemliçizim on
He Zarifvehassasdizaynlargözalıcılıklabirleştiril will canlırenklerkahramanınızıveyaratıkkartlarınızıhayatageçir.
✔maceraseniçağırıy it!
Dopdoludetaylıharit, mazes are testlervedahafazlasıcesurgezginleribekliy.
✔dünyaçapıaksiyo's!
Dünyaçapındamilyonlarcaoyuncuheyecanveric the card macerasınınendişesinitecrübeediy.
✔Adrenal the doluet that!
Dungeons, the yarışmalarvedahafazlasıiç: bubirpvplim NEW!


COMMUNICATION WITH US NOW
Fansayfa of: https://www.facebook.com/deckheroestr/
Forum: http://dh.tr.forum.igg.com/


Rating Distribution


4.5
(3 472)
5
4
3
2
1

Join the discussionScroll to Top
detect click fraud