Download Deck Heroes: Dello App for Free

Deck Heroes: Dello

Review:

Tehditaltındakikrallığıkurmakiçinkahramanlarvebüyülüyaratıklarlanihaidestenizioluşturun.Toplanabiliryüzlercekartlarla her desteeşsiz.Olağanüstü, yüksekkalite HD grafiklerlegözlerinizişenlendirin, heyecanvericisavaşlarıniçindekaybolunvegizemli, muhteşemDeck Heroes: Düellodünyasınıniçinedalın. Şuandabaşlamaktandahaiyibir ...

Read full review
4.5
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Deck Heroes: Dello Description

0

Tehditaltındakikrallığıkurmakiçinkahramanlarvebüyülüyaratıklarlanihaidestenizioluşturun.Toplanabiliryüzlercekartlarla her desteeşsiz.Olağanüstü, yüksekkalite HD grafiklerlegözlerinizişenlendirin, heyecanvericisavaşlarıniçindekaybolunvegizemli, muhteşemDeck Heroes: Düellodünyasınıniçinedalın. Şuandabaşlamaktandahaiyibir zaman yok! Meydanokumayıkabuledinvekendinizgörün.

ÖZELLİKLER
✔ÜcretsizOyna
✔DurmaksızınOynanabilirlik
Yenilikçioynanış, bitmeyensavaşlarvesayısıztaktikler size kesinlikleoyunabağlayacak.
✔DünyalarSavaşı
Dörtırktaordunudiz.– İnsan, Fae, MortiiveNeander.
✔GörkemliÇizimler
Zarifvehassasdizaynlargözalıcılıklabirleştirildi, canlırenklerKahramanınızıveyaratıkkartlarınızıhayatageçirecek.
✔MaceraSeniÇağırıyor!
Dopdoludetaylıharitalar, labirentler, testlervedahafazlasıcesurgezginleribekliyor.
✔DünyaÇapıAksiyon!
Dünyaçapındamilyonlarcaoyuncuheyecanverici kart macerasınınendişesinitecrübeediyor.
✔Adrenalin DoluEtki!
Zindanlar, yarışmalarvedahafazlasıiçin: bubirPvPlimanı!


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ
Fansayfası: https://www.facebook.com/DeckHeroesTR/
Forum: http://dh.tr.forum.igg.com/ Tehditaltındakikrallığıkurmakiçinkahramanlarvebüyülüyaratıklarlanihaidestenizioluşturun.Toplanabiliryüzlercekartlarla Were each desteeşsiz.olağanüs, yüksekkalit HD grafiklerlegözlerinizişenlendir's, heyecanvericisavaşlarıniçindekaybolunvegizeml of muhteşemdeck Heroes: Düellodünyasınıniçinedal in. Şuandabaşlamaktandahaiyib is no time! The Meydanokumayıkabuledinvekendinizgör.

FEATURES
✔ücretsizoyn to
✔durmaksızınoynanabilirlik
Yenilikçioynanış, bitmeyensavaşlarvesayısıztak Join kesinlikleoyunabağla to you.
✔dünyalarsavaş the
Dörtırktaordunudiz.- human Fae is mortiiveneand.
✔görkemliçizim on
He Zarifvehassasdizaynlargözalıcılıklabirleştiril will canlırenklerkahramanınızıveyaratıkkartlarınızıhayatageçir.
✔maceraseniçağırıy it!
Dopdoludetaylıharit, mazes are testlervedahafazlasıcesurgezginleribekliy.
✔dünyaçapıaksiyo's!
Dünyaçapındamilyonlarcaoyuncuheyecanveric the card macerasınınendişesinitecrübeediy.
✔Adrenal the doluet that!
Dungeons, the yarışmalarvedahafazlasıiç: bubirpvplim NEW!


COMMUNICATION WITH US NOW
Fansayfa of: https://www.facebook.com/deckheroestr/
Forum: http://dh.tr.forum.igg.com/Join the discussionScroll to Top