Bajkowy Quiz

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.5.2
  • Compatibility: 3.0 and up
  • Author: Kamil Kwiatkowski
  • Content rating: PEGI 3
  • Package name: pl.limack.bajkowyquiz.appb
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Bajkowy Quiz Description

0

Kochasz świat teleturniejów, pytań, i rywalizacji? Mamy coś specjalnie dla Ciebie : BajkowyQuiz- aplikacja ta jest świetną grą, pełną kolorów, avatarów i bonusów. Jest to unikatowa aplikacja, która skupia się na świecie bajek, filmów i seriali animowanych!!! Tutaj miejsce jest dla każdego- dzieci jak i dorośli znajdą coś wyjątkowego dla siebie. Świetna zabawa a przy okazji idealne miejsce do edukacji i rozwijania naszej pamięci. Krótko mówiąc wszystko co zastaniecie w aplikacji BajkowyQuiz jest przyjemne a przy okazji pożyteczne !!
Grając w BajkowyQuiz zmierzysz się z serią różnych bajkowych pytań, musisz odpowiedzieć na jaki największą liczbę pytań, przy czym w jednej serii masz tylko 3 życia !! Od Twoich osiągnięcia będzie zależała Twoja pozycja w rankingu.
Bogate w kolorach i oryginalności avatary są bardzo ważnym elementem gry, im lepszy avatar tym większy mnożnik osiągniętych monet, grając systematycznie zapewniamy, że na Twojej drodze pojawią się super bonusy!!
Nie czekaj – instaluj jak najszybciej aplikację! Bądź pierwszy w rankingu i jako pierwszy zdobądź najlepsze avatary!!
★★★★★ Już teraz: Ponad 100 nowych pytań dziennie!
★★★★★ Pytania z najlepszej dziedziny jaką są bajki, filmy i seriale animowane !
★★★★★ Możesz sprawić, że BajkowyQuiz będzie jeszcze bardziej ekscytujący. To prostsze niż myślisz! Sam możesz w bardzo prosty sposób tworzyć pytania!
★★★★★ 2 Ranking pozwolą Ci porównać swoje umiejętności z resztą graczy w Polsce a w przyszłości z całego świata !
★★★★★ Wybierz idealnego i unikatowego avatara !
Bądź z nami już od samego początku i śledź dalszy rozwój i potencjał BajkowegoQuizu! Graj z nami i zapraszaj przyjaciół!
Powodzenia !!
BajkowyQuiz You love the world of game shows, questions, and rivalry? We have something special for you: BajkowyQuiz- application is a great game, full of colors, avatars and bonuses. This is a unique application that focuses on the world of fairy tales, movies and cartoon series !!! Here is the place for każdego- children and adults will find something special for yourself. Great fun while also an ideal place for education and development of our memory. In short, everything stagnation in the application BajkowyQuiz is pleasant and useful by the way !!
Playing BajkowyQuiz you face with a series of different fairytale questions you have to answer how the greatest number of questions, but in one series you only have 3 lives !! From your achievements will depend on your position in the ranking.
Rich in color and originality of the avatars are a very important element of the game, the better avatar of the higher multiplier reached coins, playing regularly assured that your way will be a great bonus !!
Do not wait - install the application as soon as possible! Be the first ranking and the first to get the best avatars !!
★★★★★ already: Over 100 new questions every day!
★★★★★ Questions from the best field we are cartoons, movies and animated series!
★★★★★ You can make BajkowyQuiz will be even more exciting. It's easier than you think! Sam can very easily create questions!
★★★★★ 2 ranking will allow you to compare your skills with the rest of the players in Poland and in the future from around the world!
★★★★★ Choose the perfect and unique avatar!
Stay with us from the beginning and follow the further development and potential BajkowegoQuizu! Play with us and invite your friends!
Good luck !!
BajkowyQuiz


Rating Distribution


4.4
(95)
5
4
3
2
1Bajkowy Quiz Version History


  • Bajkowy Quiz v.1.5.2 for Android 3.0+ Mar. 28, 2016
  • Bajkowy Quiz v.1.5.1 for Android 3.0+ Jan. 25, 2016
  • Bajkowy Quiz v.1.0.3 for Android 3.0+ Dec. 03, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud