Milionerzy 2016

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
  • Last update: 1 year ago
  • Version: 1.0
  • Compatibility: 4.0.3 and up
  • Author: Aysoft
  • Content rating: PEGI 3
  • Package name: co.ayapp.android.milyonerlehce
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Milionerzy 2016 Description

0

- Milionerzy czeka na Ciebie ze swoim obszernym zakresem pytań i solidną zawartością. Podczas gry będziesz się świetnie bawił sam a także w gronie przyjaciół. To z pewnością zakończy Twoją nudę. Dzięki Milionerzy, Ty i Twoi przyjaciele przeżyjecie najprzyjemniejsze chwile a poza tym zwiększycie swoją wiedzę ogólną. Milionerzy jest nie tylko konkursem ogólnokulturowym, ale także pouczającą i zabawną aplikacją.- Szeroki zakres pytań -
Dzięki szerokiemu zakresowi pytań, masz szansę trafić na różnorodne pytania i rywalizować jak długo tylko będziesz chciał. Możesz konkurować ze swoimi przyjaciółmi a także sprawdzić swoje umiejętności indywidualnie. Poprawisz swoją znajomość wiedzy ogólnej.- Bez Internetu -
Bez potrzeby podłączenia do Internetu, możesz grać offline gdzie tylko zechcesz; w autobusie, w metrze, w biurze i w domu. - 5 opcje Joker -

Będziesz miał uprawnienia Joker, które oznaczają telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności a także będziesz miał możliwość wyboru opcji pól na pół, aby poznać pytania. Wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję, która po wykorzystaniu Jokerów przeniesie Cię do pytań o odpowiednim stopniu trudności. - Inne cechy 
-
- Jest możliwość użycia opcji telefon do Jokera. W tej części sztuczna inteligencja została wykorzystana. W zależności od poziomu trudności, szansa otrzymania prawidłowej odpowiedzi maleje.
- Na każde pytanie musisz odpowiedzieć w kilka sekund 

- Jeśli będziesz znał wszystkie odpowiedzi, staniesz się Milionerzy
- 
Powodzenia!

- Millionaires are waiting for you with its extensive range of questions and a solid content. During the game you will have a brilliant time alone and with friends. This will end your boredom. With Millionaires, you and your friends will experience the most enjoyable moments and besides, you increase your general knowledge. Millionaires are not only competition ogólnokulturowym, but also instructive and amusing application.- A wide range of questions -
With a wide range of questions, you have a chance to hit the various questions and compete as long as you want. You can compete with your friends and test your skills individually. You will improve your knowledge of general knowledge.- No internet -
Without the need to connect to the Internet, you can play offline wherever you like; on the bus, in the subway, in the office and at home.- 5 options Joker -
You will have the powers Joker, which means the phone to a friend and the question to the audience as well as you will have the option to fields in half, to get to know the questions. We used artificial intelligence, which after use Jokers take you to the questions about the appropriate degree of difficulty.- Other features 
-
- It is possible to use the feature phone to the Joker. In this part of artificial intelligence was used. Depending on the level of difficulty, the chance of obtaining a correct response decreases.
- For every question you answer in seconds
- If you knew all the answers, you will become a millionaire
- Good luck!


Rating Distribution


1.9
(50)
5
4
3
2
1Milionerzy 2016 Version History


  • Milionerzy 2016 v.1.0 for Android 4.0.3+ Jul. 14, 2016
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud