Polski Quiz

Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Read review
 • Last update: 11 months ago
 • Version: 1.0.9
 • Size: 21.12M
 • Compatibility: 4.0.3 and up
 • Author: Imponderabilia
 • Content rating: Rated for 3+
 • Package name: com.gray2rgb.quiz_challenge_pl
Get app Read review Hype your app
Support Comments FAQ I'm the dev!

Polski Quiz Description

12

Marzysz o ciekawym bezpłatnym quizie w polskim języku, prawda? Możesz przestać, bo oto nadchodzi Quiz Challenge PL! Gra logiczna wzorowana na polskich teleturniejach (między innymi: jeden z dziesięciu, wielka gra, miliard w rozumie, państwa miasta, milionerzy, krzyżówka szczęścia, czy jesteś mądrzejszy od ... ), czy szkolnych grach (państwa miasta, jaka to stolica, zagadki logiczne).

Prosta i łatwa gra logiczna przypominająca teleturniej, intuicyjna rozgrywka, nowoczesne grafiki, zero ściemy, liczy się tylko wiedza i jak zawsze trochę szczęścia. Możesz rywalizować ze znajomymi z FB o to, kto z was jest najmądrzejszy. Co wolisz: być najgorszym w klasie czy być na samym szczycie kwizu?
Podobnie jak w teleturnieju Milionerzy masz do dyspozycji 3 koła ratunkowe. U nas są to: zamiana pytania, wyszukanie pytania w Google, i podwojenie swojego dorobku punkowego.

Gra całkowicie bezpłatna zawiera pytania z wielu kategorii (geografia, biologia, historia, język polski, matematyka, nowinki, świat seriali i filmów, marki i rodzaje samochodów i wiele innych). Odpowiedzi są równie różnorodne jak pytania, poza standardowym prawda czy fałsz, tak czy nie, mamy też inne możliwości. Co wolisz nudne darmowe quizy z monotonnymi pytaniami na które możesz odpowiedzieć jedynie prawda czy fałsz, albo prawda czy ściema lub tak czy nie czy polską wersję dopracowanego quizu który pokochało tysiące polaków? Wybór chyba jasny!

Jeśli lubisz zagadki logiczne, zgadnij logo czy krzyżówki, wykreślanki, teleturnieje i chcesz powiększyć swoją wiedzę pobieraj śmiało ten kwiz.

Zapraszamy do najnowszego i najlepszego darmowego quiz po polsku - Quiz Challenge PL Do you dream of interesting free quiz in the Polish language, right? You can stop, because here comes Quiz Challenge UK! A puzzle game inspired by the Polish game shows (among others: one of the ten great game, one billion in reason, the state of the city, millionaires, crossword happiness, whether you're smarter than ...) or school games (city state, which is the capital, riddles Logic).

Simple and easy puzzle game reminiscent of quiz, intuitive gameplay and modern graphics, no BS, it's all about knowledge and as always a bit of luck. You can compete with your friends on FB about who is the smartest of you. What do you prefer: to be the worst in class or be on the top of the quiz?
Just like on a game show Millionaire you have a choice of 3 lifebuoys. You are: exchange questions, search questions on Google, and doubling his output punk.

The game completely free includes questions from many categories (geography, biology, history, Polish language, mathematics, novelties, world series and films, branding and types of cars and many others). The answers are as varied as the questions outside the standard true or false, yes or no, we have other options. What do you prefer boring monotonous free quizzes with questions to which only you can answer true or false, or true or fake or whether or not the Polish version of the quiz fledged thousands of Poles who fell in love? The choice unless clear!

If you like logic puzzles, guess logos, or crossword puzzles, wykreślanki, games and want to expand their knowledge confidently download this quiz.

Welcome to the latest and greatest free quiz after the Polish - Quiz Challenge UK


Rating Distribution


4.4
(9 030)
5
4
3
2
1Polski Quiz Version History


 • Polski Quiz v.1.0.9 for Android 4.0.3+ Nov. 07, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.8 for Android 4.0.3+ Oct. 13, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.7 for Android 2.3.2+ Sep. 07, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.6 for Android 2.3.2+ Sep. 06, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.5 for Android 2.3.2+ Jul. 27, 2016
 • Polski Quiz v.1.0.3 for Android 2.3.2+ Aug. 14, 2015
Show moreJoin the discussionScroll to Top
detect click fraud