Download Đoán Nghệ Sĩ App for Free

Đoán Nghệ Sĩ

Review:

* Doan nghe si * là một game rất thú vị Chỉ được nhìn một phần khuôn mặt liệu bạn có đoán được nghệ sĩ nào không Không dễ dàng để bạn có thể biết hết được tất cả nghệ sĩ trong nước, kể cả những người nổi tiếng nhất Chức năng chính - Cào bức ảnh và

4.6
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Đoán Nghệ Sĩ Description

24

* Doan nghe si * là một game rất thú vị
Chỉ được nhìn một phần khuôn mặt liệu bạn có đoán được nghệ sĩ nào không
Không dễ dàng để bạn có thể biết hết được tất cả nghệ sĩ trong nước, kể cả những người nổi tiếng nhất
Chức năng chính
- Cào bức ảnh và * đoán nghệ sĩ *
- Chức năng cào lại bức ảnh
- Chức năng mở 1 ô chữ
- Chức năng xem hướng dẫn
- Chức năng bỏ qua câu hỏi
- Hỏi bạn bè qua mạng xã hội
- Bình chọn các nghệ sĩ mà mình yêu thích
- Chức năng vòng xoay may mắn 2 lần 1 ngày Thử Thách
Có tất cả 6 thử thách với độ khó tăng dần
- Thử thách Tìm hình giống nhau
- Trí nhớ
- Red or Blue
- Tap troller
- Quick moving
- Diffrence color.Bạn có tự tin rằng mình đoán được không ?
Hãy thử xem bản lĩnh bạn đến đâu
Facebook fanpage: https://goo.gl/6xJA7n

* Doan artist * is a very interesting game
Only seen part faces guess if you artists Does
Not easy for you to know all artists in all countries, including the most famous ones
Key Function
- Rakes photos and artist * guess *
- Function rake back photos
- Function open crossword 1
- Function see instructions
- Function skip questions
- Ask your friends via social networks
- Vote for your favorite artists
- Function rotation luck 2 times 1 day Challenge
There are all 6 challenged with increasing difficulty
- Challenge Find similar images
- Memory
- Red or Blue
- Tap Troller
- Quick moving
- Diffrence color.Are you confident that you guess it?
Try to see where your bravery
Facebook fanpage: https://goo.gl/6xJA7nJoin the discussionScroll to Top