Download Mistrz słów - Znajdź słowo App for Free

Mistrz słów - Znajdź słowo

Review:

Mistrz słów - ułóż słowa.Zasady gry: Zgadnij ukryte słowo. Z podanych liter ułóż wyrazy. Jedno z nich jest przepustką do następnego poziomu. Słowo klucz zaznaczono innym kolorem. Pamiętaj, że im więcej odgadniętych wyrazów - tym wyższa pozycja w rankingu. Wszystkie słowa na tablicy - to wyrazy wygenerowane z wylosowanego słowa ...

Read full review
3.3
Freepps.top is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners
Comments I'm the dev!

Mistrz słów - Znajdź słowo Description

0

Mistrz słów - ułóż słowa.Zasady gry:
Zgadnij ukryte słowo. Z podanych liter ułóż wyrazy. Jedno z nich jest przepustką do następnego poziomu. Słowo klucz zaznaczono innym kolorem. Pamiętaj, że im więcej odgadniętych wyrazów - tym wyższa pozycja w rankingu. Wszystkie słowa na tablicy - to wyrazy wygenerowane z wylosowanego słowa klucza - anagramy.
Uwaga - słowa na tablicy (poza słowem kluczem) posiadają odmianę np. bak, bakami, bakach itp.Czas rozgrywki jest limitowany!
Punkty zdobywasz za każde odgadnięte słowo.
Tylko od ciebie zależy długość rozgrywki.Odgaduj słowa i zdobądź tytuł Mistrza słów!Główne cechy gry:
- obszerna baza słów
- przyjemna grafika
- darmowa
- nielimitowana ilość poziomówŚciągnij i zagraj teraz!Masz pytania? Pisz na adres sixtbit@gmail.com.

The master of words - Place the word.Game rules:
Guess the hidden word. For these letters place the words. One of them is your ticket to the next level. Key phrase marked with a different color. Remember that the more you guessed words - the higher the rank. All the words on the blackboard - are words generated from the drawn key word - anagrams.
Note - the words on the board (except the key word) have a variation example. Tank, sideburns, bakach like.Playing time is limited!
You earn points for each guessed word.
Only you can decide the length of the game.Guess the word and earn the title of Master words!Main features:
- Extensive database of words
- Nice graphics
- Free
- Unlimited number of levelsDownload and Play Now!You have questions? Write to the address sixtbit@gmail.com.Join the discussionScroll to Top